ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECTULUI REABILITARE ENERGETICA SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

Proiectul  “Reabilitare energetica Spital Pneumoftiziologie Aiud”, cod MySMIS 114599, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD și are o valoare totală de 7.726.568,45 LEI, din care 5.500.098,73 LEI reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.09.2016 –  31.03.2021.

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a cladirilor administrate de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, avand in vedere respectarea cerintelor specifice principiilor dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse. Activitatea spitalului se desfasoara in cladiri care inregistreaza un grad avansat de uzura ca urmare a vechimii si exploatarii. Cheltuielile energetice legate de exploatarea imobilului sunt mari ca urmare a solutiilor tehnice existente la momentul edificarii cladirii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Diminuarea cu cel putin 80% a emisiilor in atmosfera a gazelor cu efect de sera.Energia solara este nepoluanta, inepuizabila, ecologica si sigura. Aceasta faciliteaza economisirea resurselor energetice, fara a produce deseuri sau a emite gaze poluante, precum dioxidul de carbon. Izolarea termica a anvelopei cladirii va diminua pierderile de caldura si implicit consumul de resurse necesare incalzirii spitalului, astfel incat se va diminua cantitatea emisa in atmosfera de CO2 cu 82% de la 437,026 tone CO2 in prezent la 77,884 tone CO2 dupa implementarea proiectului;
  2. Reducerea consumului anual de energie primara cu cel putin 80% fata de consumul actual, in termen de 3 ani de la semnarea contractului de finantare. Prin implementarea proiectului se va realiza îmbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii prin utilizarea unor solutii prietenoase cu mediul. Se are in vedere utilizarea de termoizolații din clasa de reactie la foc A. Se urmareste reducerea consumului de energie primara cifrata in prezent la 2147618 kWh/an la 351811,2 kWh/an dupa implementare, economia obtinuta fiind de 83,62%;
  3. Implementare unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile care sa asigure un nivel de peste 30% din consumul total de energie primara la nivelul cladirii dupa implementarea proiectului. Prin masurile propuse rezulta ca energia produsa din surse regenerabile atinge un nivel de 39,40 % din consumul total de energie primara la nivelul cladirii. Prin proiect vor fi instalate panouri solare de producere apa calda de consum. Pentru eficientizare din punct de vedere al normelor de poluare se propune producerea apei calde de consum cu energie solara , energie nepoluanta , printr-un sistem de captatori solari , preparare in module si inmagazinare in vase de acumulare ( stocare ) , cat si automatizari ale sistemului. Utilizarea energiei solare pentru furnizarea apei calde de consum s-a dovedit a fi o solutie perfect viabila. Principiul de functionare al sistemului de încalcalzire a apei cu energie solara este simplu, iar tehnologia este deja bine cunoscuta si fiabila;
  4. Adaptarea infrastructurii Spitalului pentru nevoile persoanelor cu dizabilitati Datorita faptului ca solcitantul aloca o atentie deosebita tuturor membrilor societatii, in etapa de proiect tehnic se vor dezvolta detalii de proiectare care sa permita o mai buna accesibilizare, suplimentara, fata de minimul legal care este deja implementat. In etapa de detalii de executie se vor dezvolta masuri cu caracter nefinanciar (de exemplu elemente de paviment), in special la nivelul finisajelor, care sa conduca la o acesibilizarea suplimentara.