Informații privind internarea

La intrarea în spital funcționează un birou de informații care vă ajută la completarea documentelor pentru internare.
Există 3 etape care trebuie parcurse de fiecare bolnav care va fi internat:

 1. Pacienții vor prezenta Biletul de Trimitere de la medicul de familie sau specialist din ambulator;
  1. sunt apoi consultați si internați prin serviciul de gardă.
 2. Internarea propriu-zisă:
  1. Completarea formalităților de internare se va face la Biroul Internări aflat în incinta unității la parter.
 3. Programarea pentru internare se poate face la telefon: 0258/861302 sau 0258/861165.

Acte necesare

 1. Buletin de identitate, certificat de naștere (pentru copii sub 14 ani)
 2. Card de sanatate – exceptie: pacientii carora nu li s-a emis card de sanatate
 3. Bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist din ambulator, urgență.
 4. Dovada de asigurat:
  • carnet de asigurat;
  • cupon de pensie;
  • adeverință de salariat si copie după ultimul ordin de plată către CAS;
  • adeverință CAS pentru dovedirea calității de coasigurat;
  • adeverință de elev/student/militar în termen;

Criterii de internare

 1. URGENȚELE: urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, situații care necesită supraveghere medicală continuă: astmul bronșic în criză, abcesul pulmonar, bronhopneumonia și pneumonia acută virală sau bacteriană care îndeplinesc criteriile pentru internare, BPCO cu insuficiență respiratorie severă, edemul pulmonar acut cardiogen și necardiogen la pacienți necomatoși, crize severe de cianoză și hipoxie, dispneea traheală, embolia pulmonară usoară și medie,hemoptizia, insuficiența respiratorie la pacienți cu obezitate cu risc crescut (IMC > 40), pleureziile acute, pneumotoraxul netraumatic, pneumonia de aspiratie, tumorile maligne sângerânde, tuberculoza.
 2. DIAGNOSTICARE: diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu: bolnavi suspecți de tuberculoză pulmonară, pacienți care necesită explorări funcționale respiratorii, radiografii, tomografii simple sau computerizate,determinari de apnee în somn sau investigații de laborator pentru punerea diagnosticului etiologic, funcțional, morfopatologic sau al complicațiilor, tumori benigne bronhopulmonare, sindromul mediastinal, pneumopatii interstitiale difuze de etiologie cunoscută sau necunoscută, sarcoidoza, diagnosticul tumorilor maligne pulmonare, pacienți care necesită bronhoscopie;
 3. TRATAMENT: tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesită izolare sau internare , pacienți care necesită oxigenoterapie, OLD, CPAP, recuperare pulmonară, micoze, parazitoze bronhopulmonare, cordul pulmonar cronic decompensat, complicațiile bronhopulmonare ale pneumoconiozelor, pleurezii specifice și nespecifice, empiemul pulmonar și pneumotoraxul care se pretează la trament conservator, insuficiența cardiorespiratorie greu reductibila care necesită spitalizare îndelungată și măsuri speciale de tratament;
 4. EPIDEMIOLOGIC: bolnavi cu tuberculoza pulmonară contagioși (pozitivi la microscopie) sau alte boli contagioase grupa A cu determinare pulmonară;
 5. ALTE SITUAȚII bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție.