Informații privind externarea

Externarea pacienților se face numai cu avizul medicului curant. Pacienții sunt rugați să anunțe medicul de secție dacă le este necesar concediul medical.

În ziua externării pacientul va primi documentația de externare: Bilet de Ieșire, Scrisoare Medicală către medicul de familie, formularul de Concediu Medical și Decont de cheltueli.