Anunt

privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud:

  • 1 post Muncitor calificat III-BUCATAR –Compartimentul Bucatarie

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, primește dosare pentru a angaja, fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă instituită pe teritoriul României, in conformitate cu prevedrile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, pe o perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei, cu modificările și completările ulterioare.

Anunt privind ocuparea posturilor vacante fara concurs nr 882 din 26.03.2021
Metodologie privind ocuparea posturilor vacante fara concurs nr.883 din 26.03.2021
Anexa 1 cerere inscriere selectie dosare
Anexa 2 declaratie privind antecedentele penale
Anexa 3 declaratie privind zadarnicirea bolilor
Anexa 4 declaratie acord prelucrare date

Rezultat selectie dosare nr 930 din 31.03.2021