Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Sănătatea contează!

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este singurul spital de specialitate de acest fel din județ, care asigură servicii medicale de specialitate atât pentru locuitorii județului cât și pentru cei aflați în județele limitrofe, având 120 de paturi, din care 4 pentru spitalizare de zi.

Unitatea noastră funcționează conform structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47 din 2015 spitalul fiind unul monobloc, toate secțiile și compartimentele sunt localizate în municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, aflat în administrarea Consiliului Județean Alba fiind  clasificat în categoria V, asigurând servicii medicale dintr-o singură specialitate, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 310/07.03.2013, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1408/2010 – privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 – privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Din punct de vedere organizatoric, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud dispune de o structură mixtă de specialități, tratând toată patologia respiratorie în diferitele structuri proprii, dotarea cu aparatură este corespunzătoare iar personalul specializat sunt criteriile prin care asigurăm accesul pacienților la servicii medicale de calitate.

Misiune, viziune

Misiunea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud este de a presta un act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri.

Viziunea echipei manageriale: Ne propunem ca spitalul să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale de specialitate din zonă.

În activitatea desfășurată ne bazăm pe următoarele valori comune:

  • Respectarea dreptului la ocrotire a sănătății a tuturor categoriilor de populație, de alegere a medicului și egalității în șanse;
  • Garantarea calității și siguranței actului medical;
  • Asigurarea unor standarde ridicate a competențelor profesionale și dezvoltarea continuă a acestora;

Din punct de vedere al serviciilor medicale prestate, Spitalul de Pneumoftiziologie oferă servicii medicale diagnostice, terapeutice, de prevenţie. Activitatea primordială a spitalului este acoperirea patologiei respiratorie.