Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Tipul si profilul spitalului

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud  este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, aflata in administrarea Consiliului Judeţean Alba.

Spitalul fiind monobloc, secția și compartimentele sunt localizate în municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6.

Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 310/07.03.2013, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 – privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud a fost clasificat in categoria V de competenta asigurand asistenta medicala intr-o singura specialitate.

In functie de specificul patologiei si a tipului de spital este un spital de monospecialitate care asigura asistenta medicala intr-o specialitate

Din punct de vedere organizatoric

Potrivit profilului specific de activitate, spitalul asigură pacienţilor din judeţul Alba şi din judeţele limitrofe servicii medicale de specialitate diagnostice, terapeutice, de prevenţie pentru persoanele cu afectiuni respiratorii acute si cornice, servicii care fac obiectul contractului de furnizare încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba.

Structura organizatorica avizata de MS : Aviz NR. AR 5564/ 21.03.2023 si   aprobata prin Hot. Consiliului Judetean Alba nr. 141/ 25 aprilie 2023 este urmatoarea:

•         Secția Pneumologie 116 paturi*
din care:
Comp.Recuperare medicala respiratorie 21 paturi
Comp. TBC                                                20  paturi
* Inchise temporar 26 paturi    
Total internare continua                  116 paturi
•      Compartiment spitalizare de zi        4 paturi
TOTAL  120 paturi
•         Farmacie
•         Laborator analize medicale
Compartiment BK
•         Laborator radiologie – imagistică medicală
•         Laborator explorări funcționale
Compartiment endoscopie bronșică
•         Dispensar TBC
Cladire separata in curtea spitalului
•         Ambulatoriu integrat
Pneumologie
•         Compatiment de Managementul al calitatii serviciilor de sanatate
•         Compartiment de prevenire al infectiilor asociate asistentei medicale
•         Aparat funcțional

Resurse umane

Spitalul are aprobate prin  Hot. Consiliului Judetean Alba nr. 398/ 27 dec. 2023 un numar de 130 posturi din care :

Comitet Director       – 3 posturi

Conducere                 – 5 posturi

Executie                 – 122 posturi

 Misiune, viziune

Misiunea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud este de a presta un act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri.

Viziunea echipei manageriale: Ne propunem ca spitalul să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale de specialitate din zonă.

În activitatea desfășurată ne bazăm pe următoarele valori comune:

  • Respectarea dreptului la ocrotire a sănătății a tuturor categoriilor de populație, de alegere a medicului și egalității în șanse;
  • Garantarea calității și siguranței actului medical;
  • Asigurarea unor standarde ridicate a competențelor profesionale și dezvoltarea continuă a acestora;