Consiliu de administrație

Membrii:

Dr. Crainic Silviu Dan Președinte al Consiliului de Administrație Reprezentant președinte C.J. Alba
Ec. Lazăr Camelia I. Reprezentant C.J. Alba
Ing. Făgădar Cornelia Reprezentant C.J. Alba
Ec. Chincisan Cornelia Reprezentant D.S.P. Alba
Ec. Bota Maria Reprezentant D.S.P. Alba

Membrii supleanți:

Ec. Bucur Lenica Reprezentant președinte C.J. Alba
Ec. Stanciu Cornelia Reprezentant C.J. Alba
Ing. Bozdog Adela Reprezentant C.J. Alba
EC. Zianca Simona Reprezentant D.S.P. Alba
Ec. Marcu Ana Reprezentant D.S.P. Alba