Autorizări și certificări

Acreditat În ciclul II de către Autoritatea Națională de Management al Calității în categoria V.