Ambulatorul integrat

Ambulatoriul integrat al spitalului funcționează la parterul spitalului fiind destinat exclusiv adulților.

Sunt consultați în ambulatorul integrat în medie 350 de pacienți/lună.

Programări telefonice: 0258-861-302 sau 0258-861.165 interior 103

Pacienții care dovedesc calitatea de asigurat beneficiază de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări conform legislației în vigoare în baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Orice serviciu medical solicitat prin cererea expresă a pacientului se va efectua contra cost conform tarifelor în vigoare.

 • Asigurații beneficiază de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate
     • Tuberculoza
     • Insuficiența respiratorie cronică severă
 • Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigații paraclinice și prescrie medicamente cu și fără contribuție personală