Ambulatorul integrat

Ambulatoriul integrat al spitalului funcționează la parterul spitalului fiind destinat exclusiv adulților.

Sunt consultați în ambulatorul integrat în medie 350 de pacienți/lună.

Pacienții care dovedesc calitatea de asigurat beneficiază de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări conform legislației în vigoare în baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Orice serviciu medical solicitat prin cererea expresă a pacientului se va efectua contra cost conform tarifelor în vigoare.

 • Asigurații beneficiază de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate
     • Tuberculoza
     • Insuficiența respiratorie cronică severă
 • Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigații paraclinice și prescrie medicamente cu și fără contribuție personală.

Programari

Telefonic: 0258861302

Luni – vineri, intre orele 08.00-14.00

La data programarii pacientul se prezinta cu:

 • Bilet de trimitere de la medic de familie sau medic specialist
 • Carte de identitate
 • Card de sanatate
 • Documente medicale relevante